Sunday, November 24, 2013

Bukit Beruang 1

Ketika kami sampai di Kompleks Makam 1, ada dua orang lelaki berketurunan Bangladesh menyapa kami. Seorang darinya sedang bersiap-siap hendak memotong rumput di kawasan makam itu. Selain makam nisan Aceh, makam nisan biasa dengan saiz yang agak besar juga boleh didapati disitu. Bentuk nisannya adalah mirip seperti nisan-nisan yang terdapat di masjid-masjid lama dalam bandar Melaka seperti Masjid Kampung Kling dan Masjid Kampung Hulu. Di luar kawasan Kompleks 1, ada satu kepuk yang mengandungi nisan-nisan yang tidak menggunakan batu Aceh. Menurut buku Batu Aceh Johor dalam Perbandingan, terdapat sekurang-kurangnya 17 pasang nisan Aceh di Kompleks 1. Nisan-nisan yang terdapat di sini ialah nisan jenis H1, H2 E2, M, N dan J atau K. Dalam buku Batu Aceh Johor dalam Perbandingan, ada disebut bahawa terdapat nisan Aceh yang telah dipindahkan ke tempat lain disebabkan ada tempat makam yang telah dipasang dengan batu nisan yang berbeza (rujuk halaman 38). Menurut buku itu lagi, makam ini terletak dalam Taman Kerjasama Bukit Beruang. Nama asal kompleks makam ini ialah Kompleks Makam Datuk Aroom. Datuk Aroom dipercayai tokoh Melayu yang sangat berpengaruh di Melaka sekitar abad ke-17 dan 18 M. Beliau memegang jawatan Kapitan Melayu Melaka. Dikatakan beliau adalah salah seorang tokoh terpenting yang terlibat dalam usaha dan perang menjatuhkan kerajaan Portugis di Melaka. Selain makam Datuk Aroom, kawasan ini turut menempatkan beberapa makam lain yang dipercayai tokoh-tokoh penting yang mempunyai pertalian dengan Datuk Aroom.


Papan tanda makam di Kompleks 1. Pintu utama berkunci. Untuk masuk, kena ikut jalan belakang dan masuk melalui pintu satu lagi yang setentang dengan pintu utama
Tertulis pada papan tanda satu lagi "Tapak Sejarah Nisan Acheh"


Kepuk nisan di luar Kompleks 1

Satu lagi kepuk nisan berdekatan dengan pagar Kompleks 1
 
Makam jenis H1 dan H2
Makam jenis H1 dan H2

Makam jenis N

Penerangan kawasan makam

 
Makam jenis E2


Makam yang tidak menggunakan nisan Aceh
Sisi lain makam jenis E2


 
 
Makam ini agak sedikit menonjol di Kompleks 1

Sisi lain makam


Papan penerangan makam di kawasan makam yang menggunakan kepuk batu
 

No comments:

Post a Comment